تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۰۵ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Language : FA |
خانه / اطلاعيه هاي دانشكده مهندسي مکانیک ، عمران و معماري / اطلاعیه مهلت ارائه نمره کارآموزی و پروژه نهایی

اطلاعیه مهلت ارائه نمره کارآموزی و پروژه نهایی

اطلاعیه مهلت ارائه نمره کارآموزی و پروژه نهایی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی رشته‌های فنی و مهندسی می‌رساند آخرین مهلت ارائه نمرات دروس کارآموزی و پروژه نهایی در هر نیمسال تحصیلی به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ چنانچه دروس کارآموزی و پروژه نهایی در نیمسال اول سال تحصیلی اخذ گردد حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان دوره تابستان همان سال تحصیلی (۳۰/۵/) نمره به اداره امتحانات و نمرات تحویل گردد.
۲ـ چنانچه درس کارآموزی و پروژه نهایی در نیمسال دوم سال تحصیلی یا دوره تابستان اخذ گردد حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی بعدی (۱۵/۱۰/) به اداره امتحانات و نمرات تحویل گردد. در غیر این صورت دروس حذف شده و دانشجو باید در نیمسال بعدی نسبت به انتخاب واحد مجدد دروس موردنظر اقدام نماید. چنانچه در انتخاب واحد مجدد فقط دروس ناتمام باقیمانده باشد، دانشجو فقط نصف شهریه ثابت را پرداخت می‌نماید.
تذکر: چنانچه دانشجو در همان نیمسال یا دوره تابستان که دروس فوق را اخذ نموده، نسبت به ارائه نمره قطعی آن حداکثر تا ۲۰/۴/ برای نیمسال دوم، ۲۰/۶/ برای دوره تابستان و ۲۰/۱۱/ برای نیمسال اول اقدام نماید نمره مأخوذه در میانگین ترمی تأثیر می‌گذارد. در غیر این صورت نمره قطعی شده درس ناتمام در نیمسال مأخوذه ثبت شده و فقط در محاسبه میانگین کل منظور می‌شود