تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۲۳:۰۳ شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
Language : FA |
خانه / رشته های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

رشته های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي کد رشته مقطع جنس نظام آموزشی دانشکده
مهندسي عمران – سازه ۴۰۴۷۱ دکتری مرد و زن تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي مکانيک – تبدیل انرژی ۴۰۶۶۴ دکتری مرد و زن تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
سيستم هاي انرژي (سامانه های انرژی) – انرژی و محیط زیست ۴۱۴۰۸ دکتری مرد و زن تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي مکانیک -طراحی کاربردی ۴۰۷۸۹ دکتری مرد و زن تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي مکانیک -طراحی جامدات ۴۰۶۰۲ دکتری مرد و زن تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي عمـران – مهندسي آب وسازه هاي هيدروليکي ۷۰۴۱۶ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي عمـران – مهندسي ومديريت منابع آب ۴۰۳۵۹ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي عمـران – مهندسي سازه ۴۰۴۷۱ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي مكاترونيك ۴۰۶۳۲ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسی خودرو – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ۴۰۷۹۲ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي مکانيک – ساخت و تولید ۴۰۶۶۹ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي مکانيک – تبديل انرژي ۴۰۶۶۴ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي مکانيک – طراحي كاربردي ۴۰۶۷۱ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي سيستم هاي انرژي – سيستم هاي انرژي ۴۱۳۰۲ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي انرژي هاي تجديد پذير ۴۱۳۰۴ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسي سيستم هاي انرژي (سامانه های انرژی) – انرژی و محیط زیست ۴۱۳۰۷ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسی نفت – بهره برداری ۴۰۲۸۳ كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری
مهندسی معدن – مهندسی مکانیک سنگ    كارشناسي ارشد ناپيوسته زن و مرد تمام وقت مکانیک ، عمران و معماری