نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مدیریت دانشکده مکانیک

مدیریت دانشکده مکانیک

رياست دانشكده   نام ونام خانوادگی: دكترفرشيد آقاداوودی
ایمیل دانشگاهی: davoodi@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی: نانوکامپوزيت- ديناميك مولكولي- هيدروليک صنعتي ـ  نورد سرد- كنترل
مدير باشگاه پژوهشگران جوان
 
معاون آموزشي و دانشجوئي دانشكده   نام ونام خانوادگی: مهندس تقي مهندس
ایمیل دانشگاهی: mohandes@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : اثر زلزله در سكوهاي دريايي و اثر زلزله روي سدهاي بتني
 
رئيس اداره پژوهش دانشكده مكانيك   نام ونام خانوادگی: دكتر مصطفي پيرمراديان
ایمیل دانشگاهی: pirmoradian@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : ارتعاشات خطي و غيرخطي – رباتيك – فناوري نانو
 
مدير گروه مكانيك   نام ونام خانوادگی: دكتر محمد هاشميان
ایمیل دانشگاهی: hashemian@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : نانو مكانيك-پايداري ديناميكي-تحليل غير خطي ارتعاشات و كمانش-مواد هوشمند-FGM
مديرگروه رشته هاي: مكانيك
 
مدير گروه  نفت ، تاسيسات و مكانيك خودرو   نام ونام خانوادگی: دكتر علي مختاريان
ایمیل دانشگاهی: mokhtarian@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : ديناميک سيستمهاي رباتيک ـ بيو مکانيک ـ ارتعاشات ـ کنترل سسيستمهاي خطي و غيرخطي ـ کنترل فازي سيستمها
مديرگروه رشته هاي: مديرگروه رشته هاي:  نفت،  تاسيسات و مكانيك خودرو
مدير گروه هوافضا ، ساخت وتوليد   نام ونام خانوادگی: دكتر رضا عابدين زاده
ایمیل دانشگاهی: abedinzadeh@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتي : اتوماسيون و مکاترونيک كاربردي، طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر، فرآيندهاي پيشرفته ساخت، پردازش مواد با امواج مايکروويو، نانومواد و نانوكامپوزيت